T

desperados 2 -pelin asennus

Asetu DESPEDADOS 2 - COOPER'S REVENGE -pelin DVD-ROM-levy tietokoneen DVD-ROM-nsemaan. Jos levynseman automaattineii kayiniistystoiminto on kiiytossa, pelin asennusvulikko tulee niikyviin autumaattisesti. Jos nsennusvnlikko ei title niikyviin, se tiiytyy nvntn manuaalisesti. Avnn Omn tietokone -kansio joko tybpoydiillii tni Kaynnistii-vnlikossn ja kaksoisnnpsnutn DVD-ROM-nsenuin hakemistoa. Avnn tamiin jiilkeen nsennusvnlikko kaksoisnapsnuttninalln tiedostoa setup.exe. Nnpsnutn hiirellit pninikettn Install Game (Asennn peli) jn noudntn ruudulle tulevia nsennusohjeitn.

Voit poistnn DESPEDADOS 2 -pelin nsennuksen milloin tnhansn. Asennuksen poista tnpnhtuu seurnnvnsti: nnpsnutn nsennuksen poistokuvnkettn MS Windows® -kayttajarjestelmiut Kdynnistii-vnlikossn tni vnlitse ohjelmn Ohjnuspnneeli-vnihtoehdon Lisdii tni poista sovellus -ikkunnssn. Voit poistnn DESPEDADOS 2 -pelin nsennuksen myos vulitsemalla vnihtoehdon Installation Optums(Asennusnsetukset) pelin Start Menussn (Aloitusvnlikossa).

PELIN ALOITTAMINEN

Start Menú (Aloitusvalikko) tulee niikyviin heti DESPEDADOS 2 - COOPER'S REVENGE -pelin kaynnistamisen jalkeen. Start Menun (Aloitusvalikon) avulla voit siirtyii Main Menuun (Piiavalikkoon), muuttaa pelin asennusasetuksia ja tutkia pelin ohjekirjaa. Lisitksi voit napsauttaa niiytdn vnsemmassa ja oikeassa alakulmassa olevia yrityslogoja, jolloin piiaset Atarin ja Spellboundin verkkosivuille.

Ipikanäppäimet

Vnhvistn toimiiito

Hiiren vnsen pninike

Hylkää toimiiito

Hiiren oiken pninike

Liiku eteeiipäiii / Vieritä knrttnn ylöspäiii

[W]

Ylänuoli

Liiku tnnksepäin / Vieritä knrttnn nlnspäin

[S]

Alnnuoli

Liiku vnsemmnlle /Vieritä knrttnn vnsemmnlle

[A]

Nuoli vnsemmnlle

Liiku oikenlle/Vieritä knrttnn oikenlle

[D]

Nuoli oikenlle

Vnpnn vieritys

Pidä hiiren vnsen jn oiken pninike pninettunn jn liikutn hiirtä

Suurennn knrttnn:.

Pidä hiiren oiken pninike pninettunn jn liikutn hiirtä ylöspäin

[NUM +]

Pienennä knrttnn

Pidä hiiren oiken pninike pninettunn jn liikutn hiirtä nlnspäin

[NUM -]

Nouse seisomnnn

[T]

Polvistu

iE]

Pninu mnkuulle

IBI

Kurkistn vnsemmnlle /

Pyäritä knrttnn vnsemmnlle

101

[NUM 0]

Kurkistn oikenlle /

Pyöritä knrttnn oikenlle

[E]

[NUM .]

Knrtnn vnpnn pyöritys

Pidä hiiren oiken pninike pninettunn jn liikutn hiirtä oikenlle tni vnsemmnlle

Vnlitse käveleminen / juokseminen

[CAPSLOCK]

Lntnn nse

[H]

Tilnnnekohtninen toiminto

[VÄLILYÖNTI] ,

Was this article helpful?

0 0

Post a comment