Installation av DirectX

Du mäste ha DirectX® 9.0c eller senare installerat pä datorn för att kunna köra

DVD-ROM -speiet Dragonshard™. Om du inte har DirectX® 9.0c eller senare installerat pä datorn, klickar du pä Yes (Ja) för att acceptera licensavtalet för

DirectX® 9.0c. Installationsprogrammet för DirectX® 9.0c startas i detta läge.

Flerspelarmeny

Välj Multiplayer (Fiera spelare) pâ huvudmenyn. En rullgardinsmeny visas pâ vilken du kan välja anslutningstypen GameSpy eller Local Area Network (Lokalt nätverk).

Om du väljer GameSpy, uppmanas du att ange din användar-ID och ett lösenord eller skapa en ny användar-ID och ett lösenord. Skärmen Game Lobby (Spellobby), som visas när du har loggat in (se nedan), innehâller en lista pâ tillgängliga onlinespei du kan hoppa med i.

Skärmen Game Lobby (Spellobby) visas även när du väljer alternativet Local Area Network, och innehâller dâ en lista pâ tillgängliga LAN-spel du kan hoppa med i.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment