Hotkeys

Change from Ranged to M l e attack (only for Units capable of both attacks) Activate alternative entry for double-sided defensive positions On selecting two Unit icons, these two Units and any in between are selected Limber Unlimber selected Artillery Units Toggle between Military and Commercial view Open Building Construction window for selected province (by default, the capital) Open Troop Recruitment window in selected capital (by default, the Empire's) Display Score window in Score Victory...

Onderzoeksboom

Verstandige mensen leren als ij de kans krijgen dwa en leren alleen als ij daartoe opdracht krijgen. Arthur Wellesley, Hertog van Wellington In het scherm Research Tree onderzoeksboom kun je de inspanningen van je wetenschappers en geleerden bijsturen in de richting die het gunstigst is voor je rijk. Deze mensen zitten nooit te niksen ze moeten elke beurt iets te onderzoeken hebben. Zoals je ziet, liggen veel mogelijke ontdekkingen binnen handbereik. Elk onderdeel waarnaar je onderzoek doet,...

Building Construction Window

Here, you may construct any building for which you have researched the necessary Advance Building die Department of Trade in our capital city will allow our Empire to establish a system of internal commerce, generating income for our Treasury. Enables us to establish internal commerce, generating 33 profitability. Building die Department of Trade in our capital city will allow our Empire to establish a system of internal commerce, generating income for our Treasury. Enables us to establish...

Some Points to Note about Buildings

Some buildings have others as prerequisites - if these have not been constructed, you will not be able to build their upgrades. In addition, many neutral countries will be unable to recruit certain military units - for example, North African countries cannot recruit Horse Artillery. For details of troop recruitment capabilities for all Empires and neutral countries, please see the Appendix. Likewise, some buildings have a global effect on your Empire once they have been constructed in your...

Military Academy Advanced Military Academy and Elite Military Academy

Enable you to recruit commanders with the exception of Field Marshals and Militia except in the case of Great Britain There are also various buildings dedicated to the major troop types of the era Basic, Advanced and Elite Barracks Enable you to recruit Infantry units There are also various buildings dedicated to the major troop types of the era Basic, Advanced and Elite Barracks Enable you to recruit Infantry units Basic, Advanced and Elite Stables Enable you to recruit Cavalry units Basic,...

Wise people learn when they can fools learn when they must

Arthur Wellesley, Duke of Wellington The Research Tree screen enables you to direct the efforts of your scientists and learned men in the direction most beneficial to your Empire. These men will not rest idle - they must always be investigating something each turn. As you can see, many possible discoveries are within reach. Each one you research will activate a new option, allow you to construct a new building, or activate a Quest. To view information on an Advancement, hover the mouse cursor...

De overwinning komt voort uit bekwaamheid nietuitaantallen

Veldmaarschalk Prins Aleksandr Vasilyevich Suvorov In het Napoleontische tijdperk hadden militaire eenheden een aantal specifieke doeleinden. Deze worden realistisch weergegeven in Imperial Glory Artillery artillerie levert enorm veel vuurkracht op, maar is erg kwetsbaar voor aanvallen. Binnen de Artillerie is het van groot belang onderscheid te maken tussen kanonnen en houwitsers. Kanonskogels volgen een vlakke baan, wat betekent dat ze troepen recht voor zich zullen raken houwitsergranaten...

Quests

As you advance along the Research Tree, certain discoveries will activate Quests. Quests are challenges that require you to mobilise your nation's resources toward a certain goal. Once completed they can offer invaluable rewards if your timing is right. Click the Quests button on the Management interface, to access them Simon Bolivnr, llir Librraiw of S-oxidi Amrrica, hm rrrpwtlrd m Mp, My I.ortil Ifu'r ft r r ro fiutd hie cBMr, Isr wilt ritmidr id '.villi iv.Tii.ur Icrlmiipirs wliirli will...

Kenmerken van eenheden

Als je met de eursor op een eenheid gaat staan, za een dynamisch venster reehtsonder in beeld zijn naam en kenmerken weergeven Telescoop geeft het bereik van de eenheid weer. Als er geen cijfer staat, kan de eenheid geen afstandsaanvallen uitvoeren. Pantser staat voor de weerstand die de eenheid heeft tegen aanvallen. Sabel staat voor de bekwaamheid van een eenheid in melee-gevechten. Pistool staat voor de bekwaamheid van een eenheid in afstandsgevechten. Als er geen cijfer staat, kan de...

Troop Icons

Each unit is represented by an icon on the bottom panel of the interface. These icons depict an image of the unit, the number of soldiers remaining and its experience stars. The green bar represents the unit's vitality directly proportional to the number of soldiers remaining the blue one its stamina. Whenever the troops are involved in a particular action, this will also be indicated on the icon Crossed Swords Signifies that the unit is engaged in m l e combat House Signifies that the unit has...

Hij die bang is veroverd te worden is eker van verlies

Of je nu Total Victory totale overwinning of Score Victory overwinning op punten hebt gekozen, je doel is het veroveren van heel Europa en Noord-Afrika. Militarisme is van groot belang, maar het is niet het enige element waarmee je rekening moet houden. Oorlogvoering moet in balans zijn met diplomatieke maatregelen als je maximaal gebruik wilt maken van de potentie van je rijk. Je kunt gebieden op twee manieren inlijven Militaire annexatie dit is de snelste en meest directe manier. Val een...

Napoleon Bonaparte

Imperial Glory Diplomacy

The Diplomacy Screen will prove essential in the management of your Empire. Without well balanced military and diplomatic decisions, you will certainly not survive for long. Be sure to pay careful attention to your dealings with other countries, if you do not want relations to deteriorate. Each country has a degree of Sympathy toward the others, which is detailed in the Statistics View. Sympathy will fluctuate each turn for a number of reasons, as countries monitor the events unfolding around...

Military View Icons

There are various icons on the map, each of which indicates important features Imperial Capitals Each Empire has its own icon. your capital - should it fall to the enemy your eliminating you from the game. It is vitally important to defend entire Empire will fall with it, Imperial Capitals cannot be annexed rather, when you conquer one, the Empire will be considered subjugated and out of the game, provided that you maintain sufficient troops there. Rebellions may also occur in a capital...

Gebouwen

In Imperial Glory kun je een gebouw all n bouwen als je de verbetering hebt onderzocht waarmee je het vrijspeelt. Als je dit hebt gedaan en je hebt de benodigde voorgaande gebouwen ook al gebouwd, dan kun je dit bouwwerk via het scherm Building Construction constructie van gebouwen gaan bouwen voor een prijs in goud en onbewerkte grondstoffen. Voor bepaalde gebouwen heb je ook een deel bevolking nodig. Gebouwen bieden verschillende voordelen, afhankelijk van hun soort Resource Improvement...

Handelsroutes

Zoals eerder vermeld, is goud van het grootste belang. Omdat de productie van goud in je rijk nauwelijks voldoende is om het te laten bloeien, zul je handelsroutes tot stand moeten brengen. Commerciele landroutes deze worden tussen twee hoofdsteden tot stand gebracht. Door een handelsagentschap te vestigen in een buitenlandse hoofdstad, kun je een commerciele route over land aanleggen die tijdens elke beurt goud opbrengt de hoeveelheid is afhankelijk van de productieaantallen in de hoofdsteden....

Diplomatieke betrekkingen

Je vrienden kun je het makkelijkst teilen bij tegenspoed Het diplomatieke scherm is onmisbaarheid voor het besturen van je rijk. Zonder weloverwogen militaire en diplomatieke beslissingen hou je het niet lang vol. Zorg ervoor dat je veel aandacht besteedt aan je verhouding met de andere landen, als je niet wilt dat deze verslechteren. Ieder land heeft een bepaalde sympathie voor de andere landen, zoals je kunt zien in het scherm in het Statistics View statistieken . De mate van sympathie...

Embarking and Disembarking Units

Depending on their class, vessels may also take troops on board. To board troops on a ship, your army must be in a territory with a wharf and a vessel must be in the adjacent maritime region. Click the army and if it has not already moved that turn drag it over the ship With the ship highlighted, drop the Troop over it. The Troop will be shown alongside the ship's icon When disembarking troops, the target territory must possess a wharf or any of its upgrades . To disembark a unit, simply click...

Economie in Imprial Glory

Tijdens het spel moet je je economie sturen zodat je genoeg grondstoffen hebt om je landsgrenzen te verleggen en je volk te verdedigen. De grondstoffen zijn Gold goud de belangrijkste bestaansbron, niet alleen gebruikt bij de constructie van gebouwen en de rekrutering van militaire eenheden, maar ook bij diplomatieke betrekkingen. Raw Materials onbewerkte grondstoffen essentieel voor de constructie van gebouwen en schepen en de rekrutering van militaire eenheden. Population bevolking wordt...

Use of the Research Tree

In Campaigns, you must develop new technologies and advancements to improve various aspects of your Empire. If you do not, the technological development of rival nations will soon surpass yours, making your Empire a possible target for invasion. Your Empire produces Research Points each turn, depending on the number and nature of capitals you control. Not all capitals produce the same amount of Research Points. In Imperial Glory, scientists cannot be idle, so from the very beginning of the game...