Diplomatieke status

Boven de hoofdsteden kunnen draaiende icoontjes verschijnen, die de diplomatieke status weergeven. Deze staan voor speciale omstandigheden in het betreffende gebied:

Defensive Alliance (defensieve alliantie): geeft aan dat je een defensieve alliantie met dat land hebt gesloten.

War (oorlog): geeft aan dat je in oorlog bent met dit land.

Right of Passage (vrije doorgang): geeft aan dat je vrije doorgang hebt door de gebieden van dit land.

Mixed Status (gemengde status): geeft aan dat twee van bovenstaande toestanden tegelijkertijd actief zijn; recht van doorgang en defensieve alliantie.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment