Troepen vanuit ee n militaire academie overplaatsen

Als je nieuwe troepen rekruteert, worden ze gestationeerd in de militaire academie. Daar zullen zij de hoofdstad verdedigen als deze wordt aangevallen, maar vroeg of laat wil je ze toch op andere grondgebieden inzetten.

Om een eenheid uit een garnizoen te verwijderen, moet je een beschikbare officier in hetzelfde gebied hebben. Selecteer de militaire academie door er met je linkermuisknop op te klikken; het onderste paneel van de interface toont dan de inhoud van de militaire academie.

Klik op de eenheid in het garnizoen en sleep het icoontje naar de officier. De officier zal dan oplichten (als hij nog niet verplaatst is tijdens de huidige beurt), wat aangeeft dat hij die eenheid onder zijn bevel kan krijgen. Denk eraan dat het aantal troepen dat een officier onder zijn bevel kan hebben, wordt bepaald door zijn rang. Laat de eenheid los als het icoontje zich boven de officier bevindt en de officier zal meteen het bevel voeren.

Wanneer je een schip bouwt, zie je het voor anke r in je haven liggen. Om ze de zee op te sturen, doe je hetzelfde als bij landeenheden.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment